Recupereerbare berlinerwand, Secanspalenwand en Onderschoeiing in Kleine Steenweg in Wilrijk

Funderingsproject in Scherpenheuvel: een combinatie van funderingstechnieken 

Gebruikte funderingstechniek 1: de recupereerbare berlinerwand 

Een Berlinerwand bestaat uit stalen H- en I-profielen en heeft een grondkerende functie. Het wordt vaak gebruikt als funderingstechniek voor ondergrondse constructies in dichtbebouwde gebieden of gebieden dicht bij perceelgrenzen.

Gebruikte funderingstechniek 2: secanspalenwanden

Een secanspalenwand is een water- en grondremmend beschoeiingssysteem en is ideaal als funderingstechniek voor gebouwen en constructies.

Gebruikte funderingstechniek 3: onderschoeiing

Een onderschoeiing verlengt eigenlijk de aangrenzende funderingen om ze te versterken. Hierdoor kan een kelder of ondergrondse parkeergarage worden gemaakt zonder de stabiliteit van de aangrenzende gebouwen in gevaar te brengen.

Zie je door het bos de bomen niet meer? 

Over wat voor grond spreken we? Is deze draagkrachtig of niet? Zijn er aanpalende gebouwen of constructies? En wat is de aard van het project

Weet je niet welke funderingstechniek nodig is? Neem dan contact met ons op.