Een fundering met onderschoeiing

Stel, je wilt een kelder of een ondergrondse parkeergarage bouwen, maar de fundering van de aangrenzende gebouwen rijkt niet heel diep. In dit geval kunnen onderschoeiingen een goede oplossing zijn. 

Een onderschoeiing is eigenlijk een verlenging van de aanpalende funderingen. Hierdoor worden deze versterkt en kan er een kelder of ondergrondse parkeergarage gemaakt worden, zonder de stabiliteit van de aangrenzende gebouwen in gevaar te brengen.

De voordelen van onderschoeiing

 • De maximale oppervlakte wordt benut. Een onderschoeiing kan onder de fundering van aanpalende gebouwen geplaatst worden, waardoor er geen plaatsverlies is.
 • Een onderschoeiing heeft een grondkerende functie.
 • Het is niet makkelijk uit te voeren, maar met Fix Funderingen heb je een betrouwbare partner gevonden. 
 • De uitvoeringsvrijheid van onderschoeiingen is bijzonder groot.
 • Een mogelijke optie is om eerst de bestaande gebouwen te stabiliseren met micropalen, om vervolgens de onderschoeiingen uit te voeren.

Wanneer worden onderschoeiing gebruikt?

 • Kelders
 • Ondergrondse parkeergarages
 • Bij een droge ondergrond 
 • De bestaande gebouwen rondom moeten in tamelijke staat verkeren. 

De mogelijkheid om een onderschoeiing te plaatsen, hangt af van verschillende elementen. Hoe zien de bestaande funderingen eruit? Hoe is de grond samengesteld? Wat is het grondwaterpeil? Zitten er buizen in de grond?

Op basis van bestaande documenten, sonderingen en boringen berekenen we of onderschoeiingen tot de mogelijkheden behoren en of er al dan niet bijkomende maatregelen nodig zijn.

Fix Funderingen heeft de nodige machines en kennis in huis om de onderschoeiingswerken tot een goed einde te brengen. Dankzij de talrijke onderschoeiingswerken die we al realiseerden, behoren kelders, parkeergarages of zwembaden van onze klanten toch tot de mogelijkheden, ook al waren de omstandigheden initieel niet optimaal.

Hoe worden onderschoeiing geplaatst?

 1. De wand die onderschoeid moet worden, wordt eerst verdeeld in delen van 1,2 meter. Elk deel is een aparte sleuf die in een bepaalde volgorde volledig uitgevoerd wordt. 
 2. Per sleuf wordt de grond onder de bestaande fundering laagje per laagje weggenomen. Zo’n laagje is telkens ongeveer 40 cm. Dit gebeurt deels machinaal, maar voornamelijk ook handmatig. 
 3. Het uitgegraven gedeelte wordt beschoeid met hout, staal of beton.
 4. Het uitgravingspeil wordt bereikt en er wordt een zool in de ongeroerde grond gegraven. Deze vullen we met gewapend beton zodat de onderschoeiingen gestabiliseerd worden. De breedte van deze zool hangt af van de sondering en de rekennota.
 5. Als alle delen van de onderschoeiing geplaatst zijn, wordt er een continue wand gevormd. Met hydraulische vijzels kunnen we de onderschoeiingen op spanning brengen om ongewenste zettingen te voorkomen. 

Het plaatsen van een onderschoeiing is prijzig omdat het een delicaat werk is en daardoor ook heel arbeidsintensief is.

Start je bouwproject met een goeie en veilige fundering

Ons uiteindelijke doel? Tevreden klanten. Elke dag opnieuw.

Vrijblijvende offerte of een specifieke vraag over onze funderingstechnieken? Je kan ons snel bereiken via 014/74.55.70